home BOARD 모임 공지

모임 공지

번호 제목 작성자 작성일 조회
  OSU 한인 대학원생 친목도모 여름 BBQ 파티 공지   KGSA   2019-08-08   19  
  모임 공지 게시판 이용안내   관리자   2017-09-06   406  
20   [KSA]2019 Korean Night   권오륜   2019-05-02   204  
19   [코발리스] 2019년 봄맞이 Happy Hour   KGSA   2019-03-28   211  
18   [KSA] 풋살 & 피구 이벤트 날짜 및 장소 공지   NaWooju   2019-02-26   259  
17   [코발리스] 한인볼링모임 3월 날짜 및 장소 공지   최다람   2019-02-24   795  
16   [코발리스] 한인볼링모임 2월 날짜 및 장소 공지   최다람   2019-01-30   254  
15   [코발리스] 2019 대학원 학생회 주최 신년 팟락 모임   KGSA   2018-12-20   347  
14   [코발리스] 한인볼링모임 12월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-11-27   528  
13   [코발리스] 한인볼링모임 11월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-11-02   391  
12   [코발리스] 한인볼링모임 10월 날짜 및 장소 공지   최다람   2018-10-03   607  
11   [코발리스] 2018 한인 대학원 신입생 환영회 / 대학원 학생회 총회   KGSA   2018-07-14   729